Spradling® skötselråd

Spradling®-produkterna är behandlade med Permablok3® eller Permaguard®-beläggning för att skydda vinylen från fläckar, slitage och bakterier. Läs följande instruktioner och rekommendationer för bästa möjliga vård av vinyltyg.

Regelbundet underhåll säkerställer att materialet hålls vackert och rent.  Fläckar och stänk bör rengöras omedelbart för att förhindra missfärgning. Använd antingen mild tvål och vatten eller ett Spradling-godkänt tvättmedel för att avlägsna fläckar (se tabellen nedan). Starka rengöringsmedel kan skada materialet och förkorta dess livslängd.  Användning av rengöringsmedel som är olämpliga för materialet och missfärgning på grund av andra textilier är på användarens ansvar.

Daglig rengöring

 

1. Rengör hela ytan med en blandning av tvål och vatten i förhållandet 1:1. Använd inte tvål eller tvättmedel som innehåller alkohol, ketoner, xylener, acetater eller lösningsmedel.

2. Torka bort överlopps rengöringslösning med en vit, ren, fuktig trasa.

3. Torka ytan genom att trycka, inte gnugga.

Rengöring av svårborttagna fläckar

 

Rengöring av kaffe, saft, rödvin, såser, choklad, fett, färgkrita eller solkräm:

Torka bort överlopps vätska med en fuktig trasa. Rengör sedan själva fläcken med mild tvål och vatten i förhållandet 1:1. Skölj med vatten och klappa torrt.

 

Rengöring av kosmetika:

Rengör fläcken med mild tvål. Torka av med en ren, vit trasa eller mjuk borste. Skölj med vatten och klappa torrt.

 

Rengöring av blod, urin eller avföring: 

Använd en blandning av isopropylalkohol och vatten med förhållandet 1:10 för att avlägsna fläcken. Skölj noga med vatten och torka genom att trycka.

För rengöring, använd en vit, mjuk bomullstrasa fuktad med det rengöringsmedel som används. Gnugga fläcken tio gånger, tryck torr och kontrollera. Använd inte stålborstar eller skursvampar, de orsakar permanenta skador på vinyltyget.

Efter rengöring, skölj området med vatten och torka genom att trycka på området med en ren trasa. Om tvättmedlet inte noggrant sköljs bort från materialet kan kemikalierester skada färgen eller beläggningen på vinyltygets yta.

Desinficering:

Efter desinficering eller användning av rengöringsmedel, skölj området med vatten och torka torrt med en ren trasa. Se tabellen nedan för Spradling-godkända desinficeringsmedel och rengöringsmedel.