Hållbarhet

Hållbarhet är ett viktigt värde i vår verksamhet. Genom att erbjuda tyger och material som uppfyller våra hållbarhetskriterier hjälper vi våra kunder att fatta ett mer medvetet beslut.

Företag har ett stort ansvar för att främja hållbarhet, eftersom det är vi som tillverkar varor åt kunderna. Genom att bedriva ansvarsfull verksamhet minskar vi kundernas börda när det gäller att hitta och välja en hållbar produkt. På Lauritzon strävar vi dessutom efter öppenhet.

Ett tygs hållbarhet kan mätas på flera sätt. Man kan exempelvis ta hänsyn till de fibrer det är tillverkat av. Naturfibrer, t.ex. linne eller hampa, tillverkas av förnybara källor. Vissa naturfibrer är dock väldigt sköra och går av snabbare än andra fibrer. I detta fall måste livslängden hos den textil som tillverkas av dessa fibrer beaktas. En liten procent syntetfibrer, t.ex. polyester, som blandas in i en naturfiber bidrar enormt till att öka tygets hållfasthet. Detta gör tyget starkare, och det behöver inte alls bytas ut lika ofta. Det är bättre att välja tyg med livslängden i åtanke. Vi manar till hållbar och medveten konsumtion.

Vi återvinner, och alla våra anläggningar drivs av vindkraft. I händelse av att vi har gamla galgar eller tygbitar över donerar vi dem till förskolor så att de kan använda detta som pyssel- och slöjdmaterial, alternativt donerar vi det till andra organisationer där materialet kan komma till nytta.

Hållbarhet är en pågående process, och tekniken för detta befinner sig i ständig utveckling: exempelvis tillverkas syntetfibrer som t.ex. polyester i allt större utsträckning av förnybara källor. Eftersom vi är ett litet företag har vi fördelen att kunna vara flexibla när det gäller att utnyttja dessa innovationer i vår verksamhet.

 

Certifikat

Sedan 2007 har alla våra nya tyger certifierats genom minst ett av följande certifikat.

OEKO-TEX®

OEKO-TEX®

Textilier som har Oeko-TEX® STANDARD 100-certifikat innehåller inga spår av allergiframkallande, irriterande eller giftiga kemikalier. För att erhålla certifikatet måste textilen uppfylla de årligen inspekterade och uppdaterade kriterier som fastställs av Oeko-TEX®-institutet.

GRS

GRS

GRS, Global Recycled Standard, är ett internationellt certifikat som tilldelas textilier som är framställda av återvunnet material. GRS-certifikatet garanterar att minst 20 % av textilens komposition utgörs av återvunnet material.

REACH

REACH

Reach-certifikatet garanterar att de kemikalier som används vid tillverkningen av tyget inte är skadliga för människors hälsa och miljön. Reach främjar ett EU-omfattande samarbete kring forskningen om kemikalier och hur de hanteras.

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14000 är en familj av standarder relaterade till miljöhantering, som finns för att hjälpa organisationer att minimera hur deras verksamhet påverkar miljön negativt; följa tillämpliga lagar, förordningar och andra miljökrav; och ständigt förbättra i verksamheten. Produkterna på vår hemsida märkta med ISO 14001-logon är ISO-14001 certifierade.

ROHS

ROHS

Direktivet ”The Restriction of Hazardous Substances” begränsar användningen av vissa ämnen som vanligtvis används i elektrisk och elektronisk utrustning som bly, kadmium, kvicksilver, polybromerade bifenyler och polybromerade difenyletrar.

IMO MED

IMO MED

IMO - Internationella sjöfartsorganisationen (the International Maritime Organization) - är FN:s specialiserade organ som ansvarar för sjöfartens säkerhet och förebyggande av havs- och luftföroreningar från fartyg. IMO:s arbete stödjer FN:s mål för hållbar utveckling. MED - Direktivet om sjöfartsutrustning (Maritime Equipment Directive) - Huvudsyftet med MED är att säkra leveranskedjan med endast pålitliga, registrerade leverantörer genom att kräva fullständig spårbarhet och säkerhetsdokumentation för alla produkter som används ombord.

img

Hållbar produktion och transport

Merparten av våra tyger kommer från Belgien, Italien och andra europeiska länder, men vissa tyger tillverkas längre bort. Eftersom vi arbetar för hållbarhet ser vi till att samtliga aspekter av vår verksamhet är så hållbara och etiska som möjligt – vi gör enbart affärer med fabriker och leverantörer som respekterar sina anställdas mänskliga rättigheter. Alla länder där våra tyger tillverkas har långa traditioner av vävning och besitter därför stor sakkunskap om textiler.

 

Som förpackningsmaterial använder vi kartong och plast som är framställda helt av återvunnet material i syfte att öka hållbarheten. För transporter inom Europa använder vi fullastade lastbilar. För internationella transporter använder vi järnvägs- eller sjötransport med fullastade containrar.

Handlingsplan

>>>

Hållbarhetsrapport, hållbarhetsmål och handlingsplan för hållbarhet 2024

>>>

Utökning av vår Greencare-kollektion

>>>

Ökad användning av hållbara naturfibrer