Lauritzons hållbara
utveckling 1/2022

Author Lauritzon

Ansvar och hållbarhet är centrala värden hos Lauritzon och styr till stor del företagets verksamhet. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet med principerna om hållbar utveckling i åtanke, som vi också gör vårt bästa för att implementera i vår dagliga verksamhet. Vi har ett nära samarbete med tillverkarna och kräver också ansvarsfull verksamhet av dem. Dessutom klarar alla tyger i kollektionen våra höga kvalitetskriterier och uppfyller därmed kriterierna för hållbar utveckling. 

För närvarande deltar Lauritzon i två pro gradu-arbeten, som genomförs i samarbete med Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet LUT. Pro gradu-arbetena granskar vår inköpsprocess ur ett hållbarhetsperspektiv och tar fram en Code of Conduct, det vill säga etiska riktlinjer för vårt företags verksamhet. Därtill granskar vi koldioxidavtrycket av olika tyger och fibrer: vilka faktorer som påverkar materialens miljövänlighet och hur mycket. På Lauritzon vill vi utveckla vår förståelse för hur vi kan göra vår verksamhet hållbarare och ge konsumenter och kunder mer information och verktyg för en hållbarare verksamhet.


Återvunna tyger fortsätter att öka starkt i popularitet, såsom även vår Greencare-kollektion. Kolneutralitet är också på vår agenda, men tills vidare är det enda sättet att uppnå detta genom att kompensera för vårt koldioxidavtryck. Koldioxidavtrycket bör vara så lågt som möjligt innan man kompenserar för slutproduktionen. Därför är det viktigt att övervaka tygets kvalitet, material, tillverkningsmetod och ursprung. På Lauritzon uppskattar vi att konsumenter ställer dessa viktiga frågor till oss!


Story-tyget – hållbar återvunnen bomull

Story är ett exempel på en produkt gjord av 75 % återvunnen bomull och 25 % återvunnen polyester. Återvunnen bomull förhindrar uppkomsten av onödigt textilavfall och kräver mycket mindre resurser än vanlig eller ekologisk bomull. Produktionen av återvunnen bomull kräver inte odlingsmark. Det här frigör åkrar för livsmedelsproduktion, vilket är mycket viktigt i utvecklingsländernas livsmiljö. Materialet kräver också betydligt mindre vatten vid tillverkning och färgning, då återvunnen bomull redan är färgad. Det gör den till ett utmärkt ekologiskt alternativ


Kvaliteten på återvunnen bomull kan vara lägre än på ny bomull, men Story-tyget innehåller 25 % återvunnen polyester, vilket gör att tyget är högklassigt och håller längeÅtervunnen polyester är ett utmärkt sätt att återvinna plast och få bort det från våra soptippar. Dessutom kräver produktionen av återvunnen polyester mycket mindre resurser än produktionen av nya fibrer (ca 70 % mindre el) och produktionen ger mindre CO2-utsläpp (ca 54 % mindre än nyproduktion). (outbound-linkki?)


Alla Storys bomullsfibrer kommer från Europa, 90 % från Italien och resterande 10 % från övriga Europa. Det här gör Story-tyget till ett ännu miljövänligare val: ju färre fibrer som är i omlopp världen över, desto mindre utsläpp. Tyget vävs även i Italien, där hela tillverkningsprocessen från fiber till tyg sker nära varandra. Tillverkaren använder en energiform som till stor del kommer från solkraft. Tillverkaren har ett stort antal solpaneler på sitt tak och har ansökt om många olika slags hållbarhetscertifikat. Tyget är förstås även Reach- och GRS-certifierat.

Uncategorized