Valitsemme mallistoomme vain laadukkaita sisustuskankaita joiden ominaisuudet ja soveltuvuus on tarkoin tutkittu. Kankaittemme tuotetiedot ovat asiakkaittemme nähtävissä kotisivuillamme ja kangasmallien yhteydessä.

Käyttöaluemittari

Sopivan sisustuskankaan valinnan helpottamiseksi olemme Lauritzonilla kehittäneet erityisen verhoilukankaiden kestävyyttä määrittävän käyttöaluemittarin. Olemme jaotelleet mallistomme kankaat niiden eri ominaisuuksien mukaan ja annamme 5-asteisella mittarilla suosituksen käyttöalueesta. Suositusta annettaessa on otettu huomioon kaikki kankaan kestävyyteen vaikuttavat ominaisuudet kuten sidos, rakenne, pillinkiarvot, värin valonkesto, hankauksenkesto ja saumanpitävyys. Tämän mittarin avulla pyrimme poistamaan sen virheellisen arviointiperusteen mihin pelkkä kankaan hankauksenkeston eli Martindale-kierrosluvun korostaminen verhoilukankaan laadukkuuden mittarina johtaa.

Mittarilla kuvataan käyttöalueen laajentumista. Kevyellä kotikäytöllä tarkoitamme kotiympäristössä vähälle kulutukselle ja auringonvalolle altistuvaa kalustetta, esimerkiksi makuuhuoneen nojatuolia tai arvokasta antiikkihuonekalua, kun taas vaativaa kotikäyttöä edustaa esimerkiksi lapsiperheen päivittäiseen television katseluun ja oleskeluun käyttämä olohuoneen sohva valoisan ikkunan edessä. Vaativalla julkitilakäytöllä tarkoitetaan jatkuvalle kulutukselle julkisessa tilassa tai kotiympäristössä altistuvaa huonekalua, esimerkiksi toimistotuolia.

Verhoilukankankaan käyttöaluemittari

KA_1  Somiste, verho, kotikäyttö
 KA_2  Verhoilukangas, kevyt kotikäyttö
 KA_3  Verhoilukangas, yleinen kotikäyttö
 KA_4  Verhoilukangas, vaativa kotikäyttö
 KA_5  Verhoilukangas, erittäin vaativa kotikäyttö ja julkitilakäyttö

Paino (g/m2)

Neliöpaino tarkoittaa kankaan pinta-alayksikön massaa. Mitä suurempi tämä luku on samantapaisilla ja samoista raaka-aineista olevilla kankailla, sitä paksumpi kangas yleensä on. Neliömassa vaikuttaa olennaisesti tuotteen tuntuun mutta sillä ei ole vaikutusta kankaan hankauksenkestoon.

Hankauksenkesto

Kankaiden kulutuskestävyyttä pyritään mittaamaan erilaisilla hankaavilla laitteilla. Eurooppalaisen standardin mukaan kankaiden hankauksenkesto määritellään Martindale-menetelmällä. Nukallisille kankaille on käytössä Stoll-testi. Yhdysvalloissa käytössä on Wyzeenbeck-menetelmä.

Hankauksenkesto riippuu sekä kuituraaka-aineesta että kankaan sidoksesta. Testeillä voidaan verrata erilaisia materiaaleja keskenään, mutta ne eivät anna ennustetta siitä kuinka kauan tuote kestää käytössä. Käytössä kangas altistuu useimmiten hyvin erityyppiselle kulutukselle kuin testimenetelmin laboratorio-olosuhteissa pysytään jäljittelemään. Absoluuttisten hankauksenkeston testiarvojen käyttöön kankaiden kestävyyden mittarina tulee siis suhtautua varauksella. Kaksinkerainen määrä Martindale-kierroksia ei tarkoita kankaan kaksinkertaista käyttöikää.

Kankaan hankauksenkestoon huonekalun päällä vaikuttavat myös suuresti mm. huonekalun laadukkuus ja muoto sekä pehmusteissa käytetyt vanut ja täytteet.

Martindale-menetelmä on tarkoitettu nukattomien kudottujen ja neulottujen kankaiden hankauksenkeston mittaamiseen. Testissä tutkittava kangas kiinnitetään pyöreään alustaan jota hangataan standardivillakangasta vasten pyörivällä liikkeellä. Hankauksenkestotuloksena ilmoitetaan kierrosmäärä jonka jälkeen kaksi kankaan lankaa katkeaa.

Vaikka tämä testimetodi ei varsinaisesti ole suunniteltu nukallisten kankaiden kuten sametin ja flokkikankaiden tai kuitukankaiden, kuten Alcantaran testaukseen on Martindale-testi yleistynyt näidenkin kankaiden hankauksenkeston määrittäjänä. Näitä kankaita testattaessa ei kahden langan katkeamisen kriteeri välttämättä kerro kulumisen määrää.  Tällöin Martindale-tuloksena tulisi ilmoittaa se kierrosmäärä jolloin kankaassa tapahtuu vakavia muutoksia tai se menee puhki (Martindale end point).

Käytännössä huonekalukankaiden kulutuksenkeston voi jakaa komeen luokkaan:
perusvaatimus = vähintään 15 000 kierrosta
korkea vaatimus = vähintään 25 000 kierrosta
erittäin korkea vaatimus = vähintään 50 000 kierrosta.

Paloluokitus

SL2 tai EN 1021-1  =   Kotipuolen sisustuskankailta vaadittava paloturvallisuusluokitus, ns.tupakkatesti.
SL1 tai EN 1021-1+2  =  Julkitilan sisustuskankailta vaadittava paloturvallisuusluokitus,ns.liekkitesti.
Eurooppalaisen normin mukainen EN-luokitus on yleistymässä SL-luokituksen väistyessä  käytöstä.

Pillinki eli nyppyyntyminen

Kankaan pinnan nyppyyntymisherkkyyden tutkimiseen on olemassa erilaisia laitteita.Nyppyyntymis- eli pillinkitaipumus arvostellaan asteikolla 1-5. Ilmoittamamme pillinki on 2000 hankauskierroksen jälkeinen arvo.
1-2 = runsasta pillinkiä
3    = vähäistä pillinkiä
4-5 = ei nyppyynny

Värin valonkesto

Suojaa kangas suoralta auringonvalolta. Vaikka kaikki kankaamme ovat testattuja ja valitsemme vain valonkestoltaan hyviä kankaita, auringonvalo haalistaa värin kankaasta kuin kankaasta ajan mittaan. Erityisesti puuvillakankaissa tulee haalistumistaipumus huomioida kun taas tekokuitukankaat kestävät auringonvaloa paremmin. Voimakas, kuuma auringonvalo saattaa myös vaikuttaa mikroplyysien nukan pysyvyyteen. Huonekalun selkä- ja istuintyynyjen käyttöpuolta kannattaa vaihdella käytön tasaamiseksi.

Värin valonkesto-ominaisuudet arvostellaan harmaa-asteikolla 1-5 (grey scale) tai siniasteikolla 1-8(blue scale) jolla voidaan määritellä erittäin hyvän arvon 5 (grey scale) ylittävien kankaiden valonkestoa. Testi määrittää kuinka paljon väri muuttuu valon vaikutuksesta. Näytteitä verrataan siniasteikkoon, joka koostuu kahdeksasta sinisellä värillä värjätystä villakankaasta joiden valonkestot ovat erisuuret.

4     = perusvaatimus, hyvä värin valonkesto
5-6 = erittäin hyvä värin valonkesto
6-8 = erittäin hyvä värin valonkesto (vain blue scale) – soveltuu erikoiskohteisiin ks. alla.

Ulkotiloissa ja veneissä sekä joissakin julkisissa tiloissa kankailta vaaditaan erittäin korkeata valonkestoa (6-8 blue scale). Kokoelmistamme löytyy erikoiskankaita jotka täyttävät nämä vaatimukset.

Värin vaihtelu erittäin

Erä- ja pakkakohtaiset värierot ovat kaikkien tekstiilien kohdalla väistämättömiä. Tästä johtuen kankaan väri saattaa hieman poiketa värikartan mallista. Verhoiltaesssa on otettava huomioon että kaikki kalusteessa käytettävät kankaat ovat samasta kangaserästä.

Kutistuminen

Kun kangasta pestään se kutistuu tai venyy ominaisuuksiensa sekä pesussa tapahtuvien mekaanisen muokkauksen, pesuliuoksen laadun, pesulämpötilan ja kuivaustavan säätelemänä.

On tärkeää noudattaa pesuohjetta. Lisäksi kangas tulee pesun jälkeen aina oikoa oikeaan muotoonsa kuivumaan laitettaessa. Näin vähennetään kutistumista.

Yleisen käytännön mukaan alle 3% kutistumaa ei sisustuskankaille ilmoiteta.

OEKO-TEX ® 

Oeko-tex® Standard 100 on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointi järjestelmä. Oeko-tex® sertfioidut tuotteet eivät sisällä ihmiselle haitallisia kemikaaleja. 

 Lisätietoa osoitteesta: www.oeko-tex.com 

REACH 

REACH on Euroopan unionin asetus, jolla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä. REACH-asetusta sovelletaan Euroopan unionin alueella valmistettuihin ja markkinoituihin tuotteisiin. Yritysten on rekisteröitävä tuotteissa käytetyt kemikaalit ja osoitettava Kemikaalivirastolle käytettyjen aineiden turvallisuus.  

 Lisätietoa osoitteesta: www.echa.europa.eu