Tekninen tieto

Neliömassa (G/M2) tarkoittaa kankaan pinta-alayksikön massaa. Neliömassa vaikuttaa kankaan ominaisuuksista tuntuun, kulutuskestävyyteen, vedenimukykyyn ja ilmanläpäisevyyteen. Mitä suurempi tämä luku on, sitä paksumpi kangas yleensä on.  

Hankauksenkesto ilmoittaa sisustuskankaan kulutuskestävyyden. Eurooppalaisen standardin mukaan kankaiden hankauksenkesto määritellään Martindale-menetelmällä ja Yhdysvalloissa Wyzeenbeck-menetelmällä. Nukallisille kankaille on käytössä Stoll-testi. 

Hankauksenkesto riippuu sekä kuituraaka-aineesta että kankaan sidoksesta. Kankaan hankauksenkestoon huonekalun päällä vaikuttavat myös suuresti mm. huonekalun laatu ja muoto, sekä pehmusteissa käytetyt vanut ja täytteet. Testeillä voidaan verrata erilaisia materiaaleja keskenään, mutta ne eivät anna ennustetta siitä, kuinka kauan tuote kestää käytössä. Käytössä kangas altistuu useimmiten hyvin erityyppiselle kulutukselle kuin testimenetelmin laboratorio-olosuhteissa pysytään jäljittelemään. Absoluuttisten hankauksenkeston testiarvojen käyttöön kankaiden kestävyyden mittarina tulee siis suhtautua varauksella. Kaksinkertainen määrä Martindale-kierroksia ei tarkoita kankaan kaksinkertaista käyttöikää. 

Martindale-menetelmä on tarkoitettu nukattomien kudottujen ja neulottujen kankaiden hankauksenkeston mittaamiseen. Testissä tutkittava kangas kiinnitetään pyöreään alustaan, jota hangataan standardivillakangasta vasten pyörivällä liikkeellä. Hankauksenkestotuloksena ilmoitetaan kierrosmäärä, jonka jälkeen kaksi kankaan lankaa katkeaa. Vaikka tämä testimetodi ei varsinaisesti ole suunniteltu nukallisten kankaiden kuten sametin ja flokkikankaiden tai kuitukankaiden, kuten Alcantaran testaukseen, on Martindale-testi yleistynyt näidenkin kankaiden hankauksenkeston määrittäjänä. Näitä kankaita testattaessa ei kahden langan katkeamisen kriteeri välttämättä kerro kulumisen määrää.  Tällöin Martindale-tuloksena tulisi ilmoittaa se kierrosmäärä, jolloin kankaassa tapahtuu vakavia muutoksia tai se menee puhki (Martindale end point). 

 Käytännössä sisustuskankaiden kulutuksenkeston voi jakaa kolmeen luokkaan:

perusvaatimus = vähintään 15 000 kierrosta
korkea vaatimus = vähintään 25 000 kierrosta
erittäin korkea vaatimus = vähintään 50 000 kierrosta. 

Paloluokituksella määritetään kankaan paloturvallisuusluokitus. 

SL2 tai EN 1021-1  =   Kotipuolen sisustuskankailta vaadittava paloturvallisuusluokitus, ns.tupakkatesti.
SL1 tai EN 1021-1+2  =  Julkitilan sisustuskankailta vaadittava paloturvallisuusluokitus, ns.liekkitesti.

Eurooppalaisen normin mukainen EN-luokitus on yleistymässä SL-luokituksen väistyessä käytöstä. 

Pillinki, eli nyppyyntyminen

Käytössä kankaan pintaan voi erottua kuituja, jotka hankautuessaan toisiaan vasten voivat muodostua nypyiksi kankaan pintaan. Tämä on ominaista kankaille, joiden koostumuksessa on luonnonkuitua, tai löyhempi sidosrakenne. Nyppyyntymistä voi aiheutua myös muiden tekstiilien, esimerkiksi vaatteiden irtokuitujen tarttuessa kankaan pintaan.  

 Nyppyjen poisto on osa kankaan normaalia hoitoa, mutta sen muodostumista voidaan estää säännöllisellä ylläpidolla. Imuroi kankaan pinta hankaamatta tekstiilisuulakkeella. Tämä poistaa ylimääräiset kuidut kankaan pinnalta ja estää niiden tarttumisen kankaaseen. Muista myös kääntää istuintyynyjä mahdollisuuksien mukaan, jolloin kulutus jakaantuu tasaisemmin kankaan pinnalle. Nypyt ja irtokuidut voidaan poistaa kankaan pinnasta helposti myös nukkaleikkurilla. Nukanpoisto tekee kankaasta siistin, eikä se vahingoita kankaan rakennetta.  

 Nyppyyntymis- eli pillinkitaipumus arvostellaan asteikolla 1–5. Valikoimamme koostuu pääasiassa kankaista, joiden pillinkiarvo on 4–5. Ilmoittamamme pillinki on 2000 hankauskierroksen jälkeinen arvo.

1–2 = runsasta pillinkiä
3     = vähäistä pillinkiä
4–5 = ei nyppyynny 

Värin valonkestolla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin kankaan väri kestää auringonvaloa. Vaikka kaikki kankaamme ovat testattuja ja valitsemme vain valonkestoltaan hyviä kankaita, auringonvalo haalistaa värin kankaasta kuin kankaasta ajan mittaan, joten kankaat ovat hyvä suojata suoralta auringonvalolta. Erityisesti puuvillakankaissa tulee huomioida haalistumistaipumus, kun taas tekokuitukankaat kestävät auringonvaloa paremmin. Voimakas, kuuma auringonvalo saattaa myös vaikuttaa mikroplyysien nukan pysyvyyteen. Huonekalun selkä- ja istuintyynyjen käyttöpuolta kannattaa vaihdella käytön tasaamiseksi. 

 Värin valonkesto-ominaisuudet arvostellaan harmaa-asteikolla 1-5 (grey scale) tai siniasteikolla 1-8 (blue scale), jolla voidaan määritellä erittäin hyvän arvon 5 (grey scale) ylittävien kankaiden valonkestoa. Testi määrittää, kuinka paljon väri muuttuu valon vaikutuksesta. Näytteitä verrataan siniasteikkoon, joka koostuu kahdeksasta sinisellä värillä värjätystä villakankaasta, joiden valonkestot ovat erisuuret. 

 4     = perusvaatimus, hyvä värin valonkesto
5-6 = erittäin hyvä värin valonkesto
6-8 = erittäin hyvä värin valonkesto (vain blue scale) – soveltuu erikoiskohteisiin. 

Ulkotiloissa ja veneissä sekä joissakin julkisissa tiloissa kankailta vaaditaan erittäin korkeata valonkestoa (6-8 blue scale). Kokoelmistamme löytyy erikoiskankaita, jotka täyttävät nämä vaatimukset. 

Värierot erä- ja pakkakohtaisesti ovat kaikkien sisustuskankaiden kohdalla väistämättömiä. Tästä johtuen kankaan väri saattaa hieman poiketa värikartan mallista. Verhoiltaessa on otettava huomioon, että kaikki kalusteessa käytettävät kankaat ovat samasta kangaserästä. 

Kutistumista voi tapahtua, kun kangasta pestään. Sisustuskangas voi kutistua tai venyä ominaisuuksiensa, sekä pesussa tapahtuvien mekaanisen muokkauksen, pesuliuoksen laadun, pesulämpötilan ja kuivaustavan säätelemänä. On tärkeää noudattaa pesuohjetta. Lisäksi kangas tulee pesun jälkeen aina oikoa oikeaan muotoonsa kuivumaan laitettaessa. Huonekalun irtopäälliset tulee pukea kankaan ollessa vielä hieman kostea. Näin vähennetään kutistumista. 

Yleisen käytännön mukaan alle 3% kutistumaa ei sisustuskankaille ilmoiteta.