Vastuullisuus

Vastuullisuus ja kestävä kehitys kuuluvat olennaisesti toimintaamme. Toimimalla vastuullisin menetelmin aina kuitujen valitsemisesta tuotannon loppuun asti, kevennämme asiakkaan taakkaa kestävän tuotteen löytämisessä ja valinnassa.

Yrityksillä on suuri vastuu kestävän kehityksen edistämisessä, sillä yritykset määrittelevät, minkälaisia tuotteita kuluttajamarkkinoilla on. Toimimalla vastuullisin menetelmin kevennämme asiakkaan taakkaa kestävän tuotteen löytämisessä ja valinnassa 

Kankaan vastuullisuutta voidaan pohtia muutamasta näkökulmasta. Yksi näkökulma on esimerkiksi kuidut, joista kangas on tehty. Luonnonkuidut, kuten pellava tai hamppu, saadaan uusiutuvista luonnonvaroista – esimerkiksi eurooppalaisessa pellavantuotannossa vettä kuluu vain sadeveden verran. Suurin osa luonnonkuiduista on kuitenkin hauraita, jolloin huomiota voi herättää hauraista kuiduista valmistetun kankaan elinikä. Kun luonnonkuituun lisätään synteettistä kuitua, esimerkiksi polyesteria, kankaan vahvuus paranee huomattavasti, eikä kangasta tarvitse korvata yhtä usein. Kangas kannattaa valita sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Kannustamme asiakkaitamme vastuulliseen ja tiedostavaan kuluttamiseen. 

Kierrätämme, ja käytämme tuulivoimaa kaikilla toimipisteillämme. Jos meillä on ylimääräisiä kangaspaloja tai vanhoja henkareita, lahjoitamme ne päiväkoteihin askartelumateriaaliksi tai muihin organisaatioihin, joissa niitä voidaan hyödyntää. 

Kestävä kehitys on jatkuva prosessi, ja sen teknologioita innovoidaan kaiken aikaa – esimerkiksi synteettisiä kuituja tehdään yhä enemmän ja enemmän uusiutuvista lähteistä. Pienenä yrityksenä olemme ketteriä tarttumaan näihin innovaatioihin ja ottamaan niitä käyttöön toiminnassamme.  

 

Sertifikaatit

Vuodesta 2007 lähtien kaikki uudet kankaamme ovat sertifioituja ainakin yhdellä seuraavista sertifikaateista.

OEKO-TEX®

ÖKO-TEX®

ÖKO-TEX® STANDARD 100-luokituksen saaneissa tekstiileissä ei ole jäämiä allergisoivista, ärsyttävistä tai myrkyllisistä aineista. Sertifikaatin saamiseksi tekstiilin on läpäistävä ÖKO-TEX®-instituutin asettamat vaatimustasot, jotka päivitetään ja tarkastetaan vuosittain.

GRS

GRS

GRS eli Global Recycled Standard on kansainvälinen sertifikaatti, joka viestii tekstiilien valmistuksessa käytetystä kierrätysmateriaalista. GRS-sertifikaatti edellyttää, että materiaalin koostumuksesta vähintään 20% tulee olla kierrätettyjä raaka-aineita.

REACH

REACH

REACH-sertifikaatti takaa sen, että kankaiden käsittelyssä käytetyt kemikaalit ovat turvallisia sekä ihmisille että ympäristölle. REACH-sertifikaatin avulla edistetään koko Euroopan union laajuista yhteistyötä kemikaalien kartoittamiseksi ja niiden käsittelyn arvioimiseksi.

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14000 on ympäristöjohtamiseen liittyvä standardiperhe, jonka tarkoituksena on auttaa organisaatioita minimoimaan toimintansa haitalliset ympäristövaikutukset; noudattaa sovellettavia lakeja, määräyksiä ja muita ympäristöön liittyviä vaatimuksia, ja parantaa jatkuvasti yllä olevaa. Verkkosivustollamme ISO 14001 -logolla merkityt tuotteet ovat sertifioituja.

ROHS

ROHS

Vaarallisten aineiden rajoittamista koskeva direktiivi (The Restriction of Hazardous Substances Directive) rajoittaa tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa yleisesti käytettyjen aineiden käyttöä, kuten lyijyä (Pb), kadmiumia (Cd), elohopeaa (Hg), kuusiarvoista kromia (Hex-Cr), Polybromibifenyyliä (PBB) ja Polybromidifenyylieetteriä (PBDE).

IMO MED

IMO MED

IMO - Kansainvälinen merenkulkujärjestö - on Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestö, joka vastaa merenkulun turvallisuudesta ja alusten aiheuttaman meren ja ilman pilaantumisen ehkäisystä. IMO:n työ tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. MED - Maritime Equipment Directive - MED:n päätavoite on turvata toimitusketju käyttämällä vain luotettavia, rekisteröityjä toimittajia vaatimalla täydellistä jäljitettävyyttä ja turvallisuutta koskevia tietoja kaikista laivoissa käytettävistä tuotteista.

img

Tuotanto ja kuljetus osana vastuullisuutta

Suurin osa kankaistamme tulee Belgiasta, Italiasta ja muista Euroopan maista, mutta jotkin kankaamme valmistetaan kauempana. Kestävään kehitykseen sitoutuneina pidämme huolta siitä, että toimintamme kaikki osa-alueet tukevat kestävää kehitystä – työskentelemme vain tehtaiden ja toimittajien kanssa, jotka kunnioittavat työntekijöidensä ihmisoikeuksia. Kaikissa kankaidemme valmistusmaissa on vanhat kudontaperinteet ja ainutlaatuista tekstiilien ammattitaitoa. 

 

Pakkausmateriaaleinamme käytämme kestävän kehityksen mukaisesti kartonkia ja muovia, joka on valmistettu kokonaan kierrätetystä materiaalista. Euroopan sisäisissä kuljetuksissa käytämme täyteen pakattua rekkarahtia. Kansainvälisessä kuljetuksessa käytämme pääasiassa junarahtia ja merirahtia täyteen pakatuilla konteilla.  

Toimintasuunnitelma

>>>

Vastuullisuusraportin julkaiseminen, tavoitteet ja action plan vuonna 2024

>>>

Greencare-kokoelman laajentaminen

>>>

Ekologisten luonnonkuitujen lisääminen